Tvangsekteskap

Tvangsekteskap

Barne og Familidepartemenetets handlingsplan mot tvangsekteskap av 1998 definerer tvangsekteskap slik:

  • Ekteskap ingått ved at foreldre/familie finner en ekteskapskandidat som datter eller sønn tvinges til å inngå ekteskap med, enten ved indirekte eller direkte vold, trusler om vold eller andre alvorlige trusler.

Slike ekteskap kan annuleres dermed erklæres ugyldige.

Hvis du, eller noen du kjenner, står i fare for å bli giftet bort mot sin vilje, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Vi kan bistå med råd og veiledning og eventuelt formidle kontakt med andre i hjelpeapparatet, hvis det er nødvendig.

Vår erfaring er at disse jentene og guttene setter stor pris på å ha tett kontakt med en objektiv person, som sammen med dem kan belyse situasjonen fra alle vinkler. De står ofte foran et helt umenneskelig valg; enten å gifte seg med en de ikke elsker og kanskje ikke en gang møtt, eller å bryte med hele sin familie og nettverk - i verste fall for resten av livet. Uansett hva de bestemmer seg for å velge ønsker vi å være tilstede for dem i prosessen og støtte dem i det valget de gjør.

Tvangsekteskap

  • tvang ekte skap
  • skap tvang ekte
  • ekte tvang skap
  • tvang skap ekte
  • ekte skap tvang
  • skap ekte tvang
  • Alle kan vel se at dette ikke hører sammen eller?

topp
Tlf: 35 50 38 00   -   Fax: 35 50 38 01   -   E-post: post@krisesenteretitelemark.no   -   Adresse: Skotfossvegen 39, 3720, Skien


Utviklet og driftet av Protekt IT AS