Krisesenterets tilbud

Vårt tilbud

Vi holder åpent 24 timer i døgnet - hele året og er tilsluttet Norsk Krisesenterforbund.

Alle de ansatte har ordnede lønns- og arbeidsvilkår og alle har taushetsplikt etter Forvaltningsloven.

De som jobber med samtaler kurses i RITS-metoden (Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress), som er en psykologisk stress- og krisebearbeidelsesteknikk.

Vi arbeider etter prinsippet "Hjelp til selvhjelp"

Det betyr at vi sammen med brukerne kartlegger problematikken, finner frem til brukerens egne evner og ressurser og hjelper denne til å bruke disse til å løse problemene.

topp
Tlf: 35 50 38 00   -   Fax: 35 50 38 01   -   E-post: post@krisesenteretitelemark.no   -   Adresse: Skotfossvegen 39, 3720, Skien


Utviklet og driftet av Protekt IT AS