Mishandling

Hva er mishandling?

Det finnes mange definisjoner av mishandling/vold.
Vi velger å støtte oss på Alternativ til Vold's (ATV) definisjoner.

Fysisk vold

 • Fysisk mishandling er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.
 • Fysisk mishandling inkluderer: Slag, spark, dytting, angrep med ulike gjenstander, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk og forsøk på drukning.

Psykisk vold

 • Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Psykisk mishandling er repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser.
 • Psykisk mishandling inkluderer: Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorering, ydmykelse, fremsettelse av uriktige anklager og forhør.

Seksuell vold

 • Seksuell vold utføres for å kontrollere og ydmyke den andre.
 • Seksuell mishandling inkluderer: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.

Materiell vold

 • Med materiell vold menes vold som går utover døde gjenstander.
 • Materiell vold inkluderer for eksempel: å knuse eller ødelegge vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for dem o.s.v.

Kontrollerende adferd

 • Den viktigste drivkraften for den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/familie. Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker/skaper frykt. Dette gjør det enda vanskeligere å handle slik at de selv og evt. barn i familien sikres verdige livsforhold.
 • Eksempler på kontrollerende adferd kan være:
 • Økonomisk kontroll: Nekte noen å arbeide, prøve å få noen oppsagt, ta kontroll over partnerens penger.
 • Sette barna opp mot den andre: True med å kontakte barnevernet dersom partneren vil reise, beskrive partneren overfor barna på en krenkende måte.
 • Trusler: Utsette partneren for trusler om å skade slektninger, venner eller dem han/hun jobber sammen med. True med å sette ut rykter om partneren til de samme.
 • Dominerende adferd: Konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partneren i andres påsyn. Sette partneren i forlegenhet. Foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker partneren.
 • Isolasjon: Kontrollere hva partneren gjør, hvor han/hun er, hvem han/hun er sammen med og hva vedkommende snakker med andre om.

All fysisk mishandling inneholder også psykisk mishandling.

Vår erfaring er at blåmerkene på sjela gjør mer vondt enn de merkene som synes utenpå.

topp
Tlf: 35 50 38 00   -   Fax: 35 50 38 01   -   E-post: post@krisesenteretitelemark.no   -   Adresse: Skotfossvegen 39, 3720, Skien


Utviklet og driftet av Protekt IT AS