Minoritetsbakgrunn

Brukere med minoritetsbakgrunn

Ca. 50% av kvinnene som bodde på Krisesenteret i 2009 var av utenlandsk opprinnelse. Disse kan deles inn i to grupper:

  • Utenlandske kvinner gift med menn fra samme land eller annet land enn norge. Ofte lever de i tvangs- eller arrangerte ekteskap.
  • Utenlandske kvinner gift med norske menn

Fra 01.01.2010 har både menn og kvinner rett til et krisesentertilbud

Noen av brukerene med minoritetsbakgrunn tar selv kontakt med oss, mens en stor del av dem kommer til oss etter at andre har tatt kontakt på vegne av dem. Det kan være andre i hjelpeapparatet, leger, helsestasjon, skoler, familie, venner flykningskontorer, asylmottak, advokater eller politiet- som ser at denne kvinnen/mannen trenger vår hjelp og tar kontakt med oss.

Brukere med minoritetsbakgrunn har som regel et stort informasjonsbehov, idet de fleste av dem har liten eller ingen kjennskap til det norske "systemet" med lover, regler, plikter, rettigheter o.s.v. Vi bruker derfor mye tid på realitetsorientering og informasjonsarbeid blant disse brukerne og har lang erfaring på dette feltet. Vi bruker tolk til disse samtalene, der det er nødvendig.

Brukere med minoritetsbakgrunn vil ofte trenge jruidisk hjelp til nye oppholdssøknader, skifte, barnefordeling, anmeldelse, søknad om besøksforbud/voldsalarm o.s.v. og vi samarbeider med dyktige advokater som bl.a. har utlendingssaker som sitt spesialtfelt.

Hos oss er det rom for alle, uansett kjønn, legning, kultur eller religion. Vi har noen husregler som alle må følge, men utover det tar vi med glede del i andre kulturers skikker og spesialiteter. Å ha et flerkulturelt miljø på huset er lærerikt og spennende, både for beboerne og de ansatte!

topp
Tlf: 35 50 38 00   -   Fax: 35 50 38 01   -   E-post: post@krisesenteretitelemark.no   -   Adresse: Skotfossvegen 39, 3720, Skien


Utviklet og driftet av Protekt IT AS